Palvelut

Yleistä energiahoidoista

Energiahoitotapoja on monenlaisia, joidenkin tausta on ”maallisempi”, joidenkin ”lennokkaampi”. Itse edustan vähän lennokkaampaa suuntausta ja käytössäni on monenlaisia energioita. Energiahoidoissa välitän kanavana energiaa sinne, missä sille juuri sillä hetkellä on tarvetta. Teen hoidoissa yhteistyötä valonauttajatiimini kanssa ja kanavoin energiaa myös suoraan Universumista. Olen tehnyt paljon töitä sen eteen, että kanavani olisi mahdollisimman puhdas ja energia välittyisi sen vuoksi myös mahdollisimman laajalla spektrillä lävitseni. Olenkin saanut palautetta siitä, että välittämäni energia on hyvin puhdasta ja korkeavärähteistä. Saatan joskus myös intentoida hoitoa, mutta vältän liian tarkkaa intentointia, sillä se saattaa rajata hoidon kohdentumista. Lähtökohtaisesti pyydänkin hoidot aina korkeimmaksi parhaaksi, koska energia on käsittämättömän älykästä, eikä ihmismieli intentioineen voi koskaan tietää, mikä on kulloinkin korkeimmaksi parhaaksi. Täten hoidon kohdentumista ei tarpeettomasti rajata ja energia saa tällöin ohjautua juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

 

Energiahoito voi vaikuttaa monin tavoin useilla eri tasoilla ja onkin hyvin yleistä, että sen aikana kehossa voi tuntua erilaisia tuntemuksia ja joillekin saattaa tulla mieleen hyvinkin vanhoja asioita kuvina tai ajatuksina. Hoidon aikana voi tulla myös tunteenpurkauksia ja onkin hyvä antaa niiden tulla vapaasti. Energiahoito voi olla hyvin puhdistavaa ja aktivoida omaa paranemista, jonka vuoksi myös jälkeen päin voi tulla erilaisia yksilöllisiä reaktioita. Energiahoidosta voi olla apua mm. fyysisiin kiputiloihin, stressiin, psyykkisiin oireisiin, väsymykseen ja jännitystiloihin. Hoitoni ovat joissain tapauksissa myös aktivoineet tai alkaneet avaamaan hoidettavien uinuneita lahjoja tai omaa laatua.

 

Teen hoidot pääosin etänä, joten hoidon voi ottaa vastaan vaikka omalta kotisohvaltaan käsin. Olisi hyvä, että hoidettava on levossa ja rauhallisessa ympäristössä. Päihteitä kannattaa välttää ennen ja jälkeen hoidon, sillä ne voivat vaikuttaa hoidon tehoon. Jälkeen päin on hyvä nauttia riittävästi nesteitä.

 

Vaikka energiahoidoilla saatetaankin saada hyviä tuloksia, ne eivät korvaa lääketieteellisten tutkimusten tai hoidon tarvetta. On myös joitain tilanteita, joissa saatan kieltäytyä hoitamasta henkilöä. En mielelläni hoida myöskään henkilöitä, joilla on ajankohtaista huumausaineiden käyttöä.

 

Yksilöhoidot

Varaan yksilöhoitoihin yleensä tunnin aikaa. Aika koostuu alkukeskustelusta (puhelimitse tai videoyhteydellä), itse energianvälityksestä ja loppukeskustelusta tai -viestittelystä. Keskustellessa kartoitan asiakkaan soveltuvuutta energiahoitoon, hänen tarpeitaan ja toiveitaan. Sovimme yhdessä suuntaviivat energiahoidolle. Sain enkelihoitajakoulutuksessa hyvät valmiudet myös tietynlaisten ongelmien hoitoon, joten hoitoon voidaan tarvittaessa yhdistää elementtejä myös enkelihoidoista. Ensisijaisesti intentoin hoidot kuitenkin aina korkeimmaksi parhaaksi. Kanavoidessa hoitoa saatan nähdä mielessäni jotain kuvia, saada intuitiivisesti tietoa tai tuntea kehossani jotain. Kanavointi kestää tarpeen mukaan yleensä n. 25-40 minuuttia. Kanavoinnin loputtua olen vielä soitellut tai viestitellyt asiakkaan kanssa esiin nousseista asioista ja tuntemuksista.

 

Eläinten hoito

Olen hoitanut joitain eläimiä, kuten kissoja, koiria ja hevosia. Tietämättömyyteni niiden osilta on osoittautunut edukseni energiahoitajana, sillä tällöin mieleni ei pääse vaikuttamaan niin paljoa siihen, mitä hoidoissa tapahtuu. Ollessani selvätuntoinen saatan tuntea kehossani kipuja tai muita tuntemuksia samoilla alueilla, joilla hoidettavalla eläimellä on vaivaa. Hoidoissa esiin tulleet tuntemukset ovat täsmänneet hyvin tiedossa olleisiin oireisiin (joista en siis ole tiennyt mitään edeltäen). Tekemästäni energiahoidosta voi olla hyötyä mm. selvitellessä eläimen käyttäytymisen muutosta, kun eläinlääkäri ei ole löytänyt sille syytä. Eläimillä on myös taipumuksena peittää kipunsa, joten oireet voivat jäädä huomaamatta. Energiahoidolla saatetaan täten saada lisäinformaatiota eläimen terveydentilasta ja parhaassa tapauksessa hoitaa oireen syy. Eläimet ovat luonnostaan hyvin vastaanottavaisia hoidoille. Erityisesti suuria eläimiä hoitaessa on tärkeää huomioida turvallisuusasiat, sillä eläin voi reagoida hoitoon. Voi olla eduksi, etten tiedä eläimen sairaushistoriasta ennen hoitoa, mutta tilanteesta olisi kuitenkin hyvä keskustella ensin. Minun olisi hyvä saada valokuva kyseisestä eläimestä käyttööni riittävän energiayhteyden saamiseksi. Hoidon jälkeen on hyvä ottaa vielä puhelu/videopuhelu, jossa voidaan käydä läpi kehossani esiin nousseet tuntemukset. Kuten ihmistenkin kohdalla, ei energiahoito korvaa lääketieteellisten tutkimusten tai hoidon tarvetta.

 

Ryhmähoidot omalle porukalle

Teen myös ryhmäenergiahoitoja tilauksesta. Ryhmähoito voi olla osa vaikka kaveriporukan hemmottelupäivää tai muuta illanviettoa. Ryhmäenergiahoidoissa voidaan ottaa puhelu hoitoporukan kanssa ja keskustella, olisiko ryhmällä jotain yhteisiä toiveita hoidon suuntaamiseen. Lähtökohtaisesti intentoin jokaisen energiahoidon kuitenkin korkeimmaksi parhaaksi, jotta energia kohdentuu hoidettavilla sinne, missä sitä tarvitaan. Ymmärrettävästi ryhmäenergiahoidossa ei ole mahdollisuutta huomioida yksilöllisiä tarpeita niin hyvin, kuin yksilöhoidossa, vaikka hoito kohdentuukin yksilöllisiä tarpeita huomioiden. Energiahoidon vastaanottamiseen riittää, kun hoidettavat ilmaisevat tavalla tai toisella halunsa ottaa kyseinen hoito vastaan. Teen ryhmähoitoja pienryhmille, eli 2-5 henkilölle. Jos ryhmässä on joku, joka ei halua ottaa energiahoitoa vastaan, ei hoito hänen kohdallaan tällöin aktivoidu. Ryhmähoidoissakin on hyvä huomioida turvallinen ja rauhallinen ympäristö ja välttää päihteiden käyttöä. Teen tarvittaessa myös live-ryhmähoitoja, hinnasta sovitaan tällöin erikseen.

 

Ryhmähoidot

RYHMÄHOIDOT OVAT TOISTAISEKSI TAUOLLA!!

Olen kanavoinut ”massaryhmähoitoja” pääosin kuun vaiheiden mukaan. Uudenkuun lähestyessä on hyvä ajankohta irtipäästölle ja itse uusikuu on oivaa aikaa manifestoinnille. Uudenkuun ryhmähoito intentoidaan tukemaan irtipäästöä ja manifestointia. Täydenkuun lähestyessä juhlistetaan kuunkierron kasvukauden huipentumaa ja päästetään manifestoiduista asioista irti luovuttaen ne maailmankaikkeuden käsiin. Täydenkuun ryhmäenergiahoito intentoidaan tukemaan tätä tarkoitusta. Laskevan kuun puolivälissä alkaa ns. kituviikko, jolloin energiatasot ovat usein matalalla, aika tukee myös irtipäästöä. Kanavoin kituviikon alkaessa ryhmäenergiahoidon tukemaan kituviikolla nousevia tarpeita. Kaikki nämä hoidot kanavoin myös kaikkien vastaanottajien korkeimmaksi parhaaksi. Kaikki edellä mainitut hoidot voit ottaa vastaan ne kanavoituani juuri silloin, kun siihen on itsellä paras hetki tai se tuntuu tarpeelliselta. Ilmoittelen yleensä somessa kanavointiajankohdista tarkemmin.

 

Ohjaustapaamiset

Tarjoan konsultointia, ohjausta ja mentorointia niin henkisen polun pulmissa, hankalissa elämäntilanteissa, kuin elämäntapa-asioissakin. Konsultaatioaika sisältää myös tarvittaessa energiatyöskentelyä. Suhtaudun tähän osaan työtäni hyvin vakavasti ja odotan sitä myös ohjattavilta. Odotan ohjattavalta päihteettömyyttä erityisesti silloin, kun työskentelen energioiden kanssa. Kanssani työskennellessä saattaa avautua asioita, joiden vastaanottaminen vaatii tietynlaista kypsyyttä. Tästä syystä arvioin yksilöllisesti, millä tasolla työskentelen ohjattavien kanssa. Mikäli ohjaustapaaminen kiinnostaa, niin otathan yhteyttä ennen nettiajanvarausta, jotta varmistumme siitä, että ohjaukseni on sinua varten.

Kokemuksia energiahoidoista

”Mun henkinen polkuni ei oo ollu mitenkään helppo, mutta kiitos Katin hoitojen, olen saanut paljon apua ja helpotusta tilanteeseeni. Kati on ollut mulle läsnä ja on aivan vallottavan ihana persoona. Suosittelen lämpimästi!”

 

-Jonna

”Kävin Katilla energiahoidossa ja voin lämpimästi suositella! Hoito oli voimakas ja sen kyllä huomasi. Tunsin kehossani paljon eri tuntemuksia ja puhdistumista. Hoidon alettua solar plexus alueeni selvästi aukesi ja naureskelinkin siinä jonkun aikaa. Hoidon jälkeen tunsin että värähtelen korkealla!”

 

-Ada

”Kati teki minulle elämäni ensimmäisen energiahoidon. Hoito oli enemmän, kun olisin osannut kuvitella. Hoito tapahtui etänä, mutta oli valtavan voimakas sekä puhdistava. Hoidon aikana tunsin eri puolella kehossani voimakkaita fyysisiä sekä henkisiä tunteita, kun Kati hoiti kehoni erinäisiä alueita. Hoidon aikana myös kyyneeleet virtasivat, kun kehoni tuntui puhdistuvan. Ja voin kertoa etten itke kovin helposti!
Olen niin kiitollinen Katille hoidosta ja käymistämme keskusteluista, jotka ovat osaltaan auttaneet minua ymmärtään ja hyväksymään omaa henkistä polkuani taas enemmän.
En voi muuta kun lämpimästi suositella Katin energiahoitoja aivan kaikille. Kiitos Katille miljoonasti! <3″


-Essi