Palvelut

Yleistä energiahoidoista

Energiahoitotapoja on monenlaisia, joidenkin tausta on ”maallisempi”, joidenkin ”lennokkaampi”. Itse edustan vähän lennokkaampaa suuntausta ja käytössäni on monenlaisia energioita. Energiahoidoissa välitän kanavana energiaa sinne, missä sille juuri sillä hetkellä on tarvetta. Saatan myös jossain määrin intentoida hoitoa, mutta vältän liian tarkkaa intentointia, sillä se saattaa rajata hoidon kohdentumista. Jotta hoito palvelisi mahdollisimman hyvin hoidettavaa, en yleensä rajaa eri energioiden käyttöä, jotta asiakas saisi juuri ne energiat, jotka hänelle on sillä hetkellä tarpeen. Energiahoito voi vaikuttaa monin tavoin useilla eri tasoilla ja onkin hyvin yleistä, että sen aikana kehossa voi tuntua erilaisia tuntemuksia ja joillekin saattaa tulla mieleen hyvinkin vanhoja asioita kuvina tai ajatuksina. Hoidon aikana voi tulla myös tunteenpurkauksia ja onkin hyvä antaa niiden tulla vapaasti. Energiahoito voi olla hyvin puhdistavaa ja aktivoida omaa paranemista, sen vuoksi myös jälkeen päin voi tulla erilaisia yksilöllisiä reaktioita. Energiahoidosta voi olla apua mm. fyysisiin kiputiloihin, stressiin, psyykkisiin oireisiin, väsymykseen ja jännitystiloihin.

Teen hoidot pääosin etänä, joten hoidon voi ottaa vastaan vaikka omalta kotisohvaltaan käsin. Olisi hyvä, että hoidettava on levossa ja rauhallisessa ympäristössä. Päihteitä kannattaa välttää ennen ja jälkeen hoidon, sillä ne voivat vaikuttaa hoidon tehoon. Jälkeen päin on hyvä nauttia riittävästi nesteitä.

Vaikka energiahoidoilla saatetaankin saada hyviä tuloksia, ne eivät korvaa lääketieteellisten tutkimusten tai hoidon tarvetta. On myös joitain tilanteita, joissa saatan kieltäytyä hoitamasta henkilöä. En mielelläni hoida myöskään henkilöitä, joilla on ajankohtaista huumausaineiden käyttöä.

Yksilöhoidot

Varaan yksilöhoitoihin yleensä tunnin aikaa. Aika koostuu alkukeskustelusta (puhelimitse tai videokeskustelussa), itse energianvälityksestä ja loppukeskustelusta/-viestittelystä. Keskustellessa kartoitan asiakkaan soveltuvuutta energiahoitoon, hänen tarpeitaan ja toiveitaan. Sovimme yhdessä suuntaviivat energiahoidolle. Sain enkelihoitajakoulutuksessa hyviä valmiuksia myös tietynlaisten ongelmien hoitoon, joten hoitoon voidaan tarvittaessa yhdistää elementtejä myös enkelihoidoista. Ensisijaisesti intentoin hoidot kuitenkin aina korkeimmaksi parhaaksi. Kanavoidessa hoitoa saatan nähdä mielessäni jotain kuvia, saada intuitiivisesti tietoa tai tuntea kehossani jotain. Kanavointi kestää tarpeen mukaan 20-30 minuuttia. Kanavoinnin loputtua olen vielä soitellut tai viestitellyt asiakkaan kanssa esiin nousseista asioista ja tuntemuksista.

Eläinten hoito

Olen hoitanut joitain eläimiä, kuten kissoja, koiria ja hevosia. Tietämättömyyteni niiden osilta on osoittautunut edukseni energiahoitajana, sillä tällöin mieleni ei pääse vaikuttamaan niin paljoa siihen, mitä hoidoissa tapahtuu. Ollessani selvätuntoinen saatan tuntea kehossani kipuja tai muita tuntemuksia, jotka vastaavat sijainniltaan hoidettavan eläimen oireilevia alueita. Tästä voi olla hyötyä mm. selvitellessä eläimen käyttäytymisen muutosta, kun eläinlääkäri ei ole löytänyt sille syytä. Eläimillä on myös taipumuksena peittää kipunsa, joten oireet voivat jäädä huomaamatta. Energiahoidolla saatetaan täten saada lisäinformaatiota eläimen terveydentilasta ja parhaassa tapauksessa hoitaa oireen syy. Eläimet ovat luonnostaan hyvin vastaanottavaisia hoidoille. Erityisesti suuria eläimiä hoitaessa on tärkeää huomioida turvallisuusasiat, sillä eläin voi reagoida hoitoon. Voi olla eduksi, etten tiedä eläimen sairaushistoriasta ennen hoitoa, mutta tilanteesta olisi kuitenkin hyvä keskustella ensin. Minun olisi hyvä saada valokuva kyseisestä eläimestä käyttööni hoitoa varten. Hoidon jälkeen on hyvä ottaa vielä puhelu/videopuhelu, jossa voidaan käydä läpi esiin nousseet tuntemukset. Kuten ihmistenkin kohdalla, ei energiahoito korvaa lääketieteellisten tutkimusten tai hoidon tarvetta.

Ryhmähoidot omalle porukalle

Teen myös ryhmäenergiahoitoja tilauksesta. Ryhmähoito voi olla osa vaikka kaveriporukan hemmottelupäivää tai muuta illanviettoa. Ryhmäenergiahoidoissa voidaan ottaa puhelu hoitoporukan kanssa ja keskustella, olisiko ryhmällä jotain yhteisiä toiveita hoidon suuntaamiseen. Lähtökohtaisesti intentoin jokaisen energiahoidon kuitenkin korkeimmaksi parhaaksi, jotta energia kohdentuu hoidettavilla sinne, missä sitä tarvitaan. Ymmärrettävästi ryhmäenergiahoidossa ei ole mahdollisuutta huomioida yksilöllisiä tarpeita niin hyvin, kuin yksilöhoidossa, vaikka hoito kohdentuukin yksilölliset tarpeet huomioiden. Energiahoidon vastaanottamiseen riittää, kun hoidettavat ilmaisevat tavalla tai toisella halunsa ottaa kyseinen hoito vastaan. En rajoita toistaiseksi ryhmähoitoon osallistuvien määrää ja hinta sille on kiinteä. Jos ryhmässä on joku, joka ei halua ottaa energiahoitoa vastaan, ei hoito hänen kohdallaan tällöin aktivoidu. Ryhmähoidoissakin on hyvä huomioida turvallinen ja rauhallinen ympäristö ja välttää päihteiden käyttöä. Teen tarvittaessa myös live-ryhmähoitoja, hinnasta sovitaan tällöin erikseen.

Ryhmähoidot

Olen kanavoinut ”massaryhmähoitoja” pääosin kuun vaiheiden mukaan. Uudenkuun lähestyessä on hyvä ajankohta irtipäästölle ja itse uusikuu on oivaa aikaa manifestoinnille. Uudenkuun ryhmähoito intentoidaan tukemaan irtipäästöä ja manifestointia. Täyden kuun lähestyessä juhlistetaan kuunkierron kasvukauden huipentumaa ja heitetään manifestoidut asiat maailmankaikkeuden syliin. Täydenkuun ryhmäenergiahoito intentoidaan tukemaan tähän tarkoitukseen. Laskevan kuun puolivälissä alkaa ns. kituviikko, jolloin energiatasot ovat usein matalalla, aika tukee myös irtipäästöä. Kanavoin kituviikon alkaessa ryhmäenergiahoidon tukemaan kituviikolla nousevia tarpeita. Kaikki edellä mainitut hoidot voit ottaa vastaan ne kanavoituani juuri silloin, kun koet sen tarpeelliseksi. Intentio riittää. Hoidon hinta 5€ (tarjous), maksu verkkokaupan kautta.  Iframe?

Konsultaatiot

Tarjoan konsultointia, ohjausta ja mentorointia niin henkisen polun pulmissa, hankalissa elämäntilanteissa, kuin elämäntapa-asioissakin. Konsultaatioaika sisältää myös tarvittaessa energiatyöskentelyä.